Home Constructie & Fabricatie Forklift Service Center Finebay-Terruzzi

FINEBAY

Bedrijfsstrategie

De ondernemers achter FINEBAY stellen als belangrijkste ondernemingsdoel voorop de optimale relatie met al hun klanten, medewerkers en alle betrokken partijen. Ze zullen steeds streven om alle kennis maximaal over te dragen aan hun eigen personeel en elke inspanning om tot een beter product te komen benutten. De kwaliteit en de veiligheid van de werkomstandigheden en de algemene milieuzorg zullen steeds een zeer centrale plaats innemen.
Elke inspanning van wie dan ook zal steeds geÔnvesteerd worden om er zorg voor te dragen dat we een maximimum return bekomen tussen relaties, producten en de leefwereld waarin we ons bewegen.

Ontwikkeling en Vertrouwen

De onderneming zal steeds inspelen op alle behoeften van de markt wat haar producten betreft. Ze zal steeds hoge eisen stellen aan de ontwikkeling en aan het vooropgestelde kwaliteitsdoel. Het uiteindelijke succes van de klanten zal steeds beoogt worden, de eindgebruiker maximaal ten dienste zijn is het doel. In een ononderbroken return van informatie uit elke richting zal de onderneming bijsturen en overleggen om zo te komen tot een maximale vertrouwensrelatie met elke partij.

Motivatie en ondernemingszin

Wij belonen goede initiatieven van elke medewerker door het toekennen op regelmatige tijdstippen van erkenning en beloningen.

Contact

FINEBAY
Smederijstraat 15
2960 St-Job-in-'t-Goor
BelgiŽ
TEL: 0032(0)3 636.46.36
FAX: 0032(0)3 636.46.32